УПИДИВ

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине / УПИДИВ

Илије Огњановића 3, Нови Сад, Србија
+381 (0) 21 524 481

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ) је невладино и непрофитно удружење основано ради остваривања циљева кроз унапређење и развој професионалног ликовног стваралаштва у области примењених уметности и дизајна. Удружење представља угледну струковну организацију која данас окупља 434 активних ликовних уметника примењених уметности и дизајнера са целе територије АП Војводине. Као значајна друштвена организација Удружење поседује статус репрезентативног удружења у култури Републике Србије и у складу са тим за Министарство културе и информисања обавља поверене послове на утврђивању статуса слободних уметника.

Генеза Удружења текла је кроз неколико фаза које су пратиле актуелне друштвене и економске промене у држави. Новосадски уметници примењених уметности први пут су у својој историји покушали да обједине снаге и да колективно заштите своје уметничке и друштвене интересе и циљеве 1953. године. Те године и уметници у Србији оснивају своје удружење (УЛУПУС) и примају уметнике са војвођанског подручја за своје чланове. Шеснаест еминентних уметника, примљених раније у УЛУПУС, 1957. године оснивају своју посебну подружницу УЛУПУС-а за Војводину. Удружење се осамостаљује 1964. године, када је донета одлука о оснивању Удружења ликовних уметника примењених уметности Војводине на III конгресу Савеза ликовних уметника примењених уметности Југославије у Љубљани. Удружење мења назив 1971. године у Удружење уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ).

Чланови Удружења су организовани кроз рад великог броја секција: архитектура и дизајн ентеријера, декоративно сликарство, декоративна пластика, фото дизајн, графички дизајн, илустрација, стрип, карикатура, пејзажна архитектура, индустријски дизајн, керамика, костимографија, конзервација и рестаурација, сценографија, таписерија, савремено одевање, текстил, теорија ликовне, примењене уметности и дизајна, вајарство и веб дизајн. Удружење од оснивања до данас има богату изложбену и издавачку активност. У свом излагачком простору, Галерији „Форма” у центру Новог Сада, у улици Илије Огњановића 3, Удружење је организовало близу 800 изложбених поставки. Уједно је и организатор преко 50 великих изложбених манифестација у земљи и иностранству, од којих је најзначајнија бијенална изложба ФОРМА, покренута 1965. године, до данашњих дана највећа покрајинска изложбена смотра стваралаштва у области примењене уметности и дизајна. Поред тога, Удружење поседује вишедеценијску плодну издавачку делатност са близу 1000 издатих публикација (изложбених каталога, плаката, позивница, билтена, јубиларних и научних монографија). Активно сарађује и са државним институцијама из области културе (музеји, галерије, библиотеке, архиви) и са сродним организацијама на пољу културе и уметничког стваралаштва, а активни је учесник и на независној уметничкој сцени.

Тајмлајн УПИДИВ-а

Из историје удружења

1953.
Новосадски уметници примењених уметности први пут су у својој историји покушали да обједине своје снаге и да колективно заштите своје уметничке и друштвене интересе и циљеве. Те године и уметници у Србији оснивају своје удружење (УЛУПУС) и примају уметнике са војвођанског подручја за своје чланове: проф. Злата Марков-Барањи, Иван Болдижар, Ранко Павловић, Јосип Естер, проф. арх. ент. Предраг Степанић, Станислава Церај-Јатић, инж. арх. Михаљ Мирослав Креичик, Етелка Тоболка, проф. Миодраг Миша Недељковић, Јелена Вандровска, проф. инж. арх. Ђорђе Табаковић, Катинка Евингер-Ковачевић, Душан Нонин и проф. Драгослава Анђелковић-Хакер. Ових шеснаест уметника, примљених раније у УЛУПУС, на својој Оснивачкој скупштини, у просторијама Школе за примењене уметности у Новом Саду (у улици Петра Драпшина бр. 8) 25. маја 1957. године оснивају своју посебну Подружницу УЛУПУСА за Војводину.

1955.
Прва изложба Удружења ликовних уметника примењених уметника Србије (УЛУПУС) са учешћем уметника из Војводине (Предраг Степанић, Миша Недељковић и Душан Нонин).

1956.
У Београду је одржана прва изложба југословенске примењене уметности „Уметност и индустријаˮ.

1957.
Основана подружница УЛУПУС-а за Војводину са члановима: Злата Марков-Барањи, Иван Болдижар, Ранко Павловић, Предраг Степанић, Јосип Естер, Катинка Евингер-Ковачевић, Станислава Церај-Јатић, Павле Ружичка, Мирослав Крејчик, Етелка Тоболка, Јелена Вандровска, Миодраг Недељковић, Душан Нонин, Карло Барањи, Вукица Чопорда и Драгослава Анђелковић-Хакер. За првог председника Подружнице изабран је Предраг Степанић.

1958.
Организује се Фестивал примењених уметности у Зрењанину под називом „Уметност у служби човека”.

1959.
У Новом Саду је Народни одбор среза Нови Сад основао „Еко-дом”, завод за унапређење и економику домаћинства.

У Малом Иђошу је покренута Уметничка колонија „Имре Девић”, прва керамичка колонија у бившој Југославији. Њено деловање био је један од повода за оснивање Тријенала керамике у Суботици.

Подружница Војводине отвара продајни Салон уметничких униката.

Основана је Висока техничка школа у Новом Саду, као Виша машинска школа, а од 1964. носи данашњи назив. У Школи је пре неколико година основан и Графички одсек. УЛУПУДС је установио изложбу „Златно перо” на којој од 1962. учествују илустратори из целе бивше Југославије, а од 1966. учествују и страни излагачи.

1961.
На иницијативу Бошка Петровића и Народног одбора Новог Сада на Петроварадинској тврђави је основан „Атеље 61ˮ, установа специјализована за израду уметничких таписерија.

1962.
У Суботици је основана Модерна галерија „Ликовни сусрет”. Подружница Војводине је домаћин Пленума Савеза ликовних уметника примењених уметности Југославије.

1963.
У Београду је од 12. до 19. октобра одржана „Јубиларна изложба УЛУПУС-а 1953–1963”, у организацији Удружења ликовних уметника примењених уметности Војводине из Новог Сада и Удружења ликовних уметника примењених уметности Србије из Београда.

1964.
Донета одлука о оснивању Удружења ликовних уметника примењених уметности Војводине на III конгресу Савеза ликовних уметника примењених уметности Југославије у Љубљани.

1965.
ФОРМА 1 (20. фебруар – 7. март), Удружење ликовних уметника примењенихуметности Војводине организује изложбу радова својих чланова у просторијама „Студиjа М”, Нови Сад.

1966.
ФОРМА 2 (26. фебруар – 10. мај), Галерија Културног центра „Р. Ћирпанов”, Нови Сад.

У Новом Саду је током маја одржан Први међународни тријенале позоришне сценографије и костима.

У Новом Саду је угашена Агенција за маркетинг и привредну пропаганду „Југореклам”. Агенција је настала 1945. као предузеће за политичку пропаганду „Пропагандаˮ. У овој агенцији су били окупљени најбољи кадрови у области послератног графичког дизајна и маркетинга у Војводини.

1967.
ФОРМА 3 (10. април – 30. јун), Галерија Савеза словачких примењених уметника у Братислави (ЧССР). Визуелни идентитет ФОРМА 3 ‒ Миодраг Миша Недељковић који је и отворио изложбу својих колега из Словачке (Братислава).

1968.
Отворен је Први тријенале керамике у Суботици као најзначајнија смотра југословенске керамике.

1970.
ФОРМА 4 (17. април – 5. мај), Галерија Матице српске, „Студио Мˮ и Салон УПИДИВ-а, организована поводом одржавања 5. конгреса Савеза ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Југославије SPID YU.

Изашао је први број часописа Индустријско обликовање у издању Института за економику домаћинства из Београда, а уредник је био Мирослав Фрухт. Часопис се бавио унапређењем метода и праксе индустријског дизајна и сродних области.

Одржана је изложба „Обликовање у Југославијиˮ. У припреми ове велике изложбе и каталога учествовао је и УЛУПУВ (данашњи УПИДИВ).

На Јесењем загребачком велесајму од 12. до 19. октобра одржан је „Амерички симпозиј о индустријском обликовањуˮ, а од 18. до 19. октобра одржано је предавање о индустријском дизајну у САД.

У Новом Саду је 17. и 18. априла одржан V конгрес Савезаликовних уметника примењених уметности Југославије познатији као НОВОСАДСКИ КОНГРЕС. Првог дана је заседала Генерална скупштина на којој је прихваћен предлог новог Статута у оквиру којег је предложено да се Савез убудуће зове Савез удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Југославије. На Скупштини је изабрано ново руководство и седиште Савеза за идуће две године, а то је Нови Сад и војвођанско удружење. Тада је нови председник Савеза постао Миодраг Недељковић, графички дизајнер из Новог Сада.

1971.
Удружење мења назив у Удружење уметника примењених уметности и дизајнера Војводине ‒ УПИДИВ и предлаже се за седиште Савеза SPID YU за мандатни период од 1973. године.

Од 29. априла до 23. маја одржана је Мајска изложба ’71, у организацији тадашњег Удружења ликовних уметника примењених уметности Србије (данас УЛУПУДС). Међу учесницима су били уметници из УПИДИВ-а. Мајска изложба је установљена 1955. године у Музеју примењене уметности у Београду.

Установљен је Новосадски салон, ликовна манифестација која се организује сваке године у част ослобођења града Новог Сада. Оснивач Салона је био тадашњи Културни центар Радничког универзитета „Радивој Ћирпановˮ у Новом Саду.

1972.
У Београду је основан „Дизајн центарˮ. Те године члан Савета „Дизајн центраˮбио је проф. Миодраг Недељковић из Новог Сада, председник Савеза примењених уметника и дизајнера Југославије. Изложбени простор Народне библиотеке Србије, Београд. Отварање изложбе керамичара Војводине.

1973.
Удружење ликовних уметника примењених уметности Србије у Београду је издало књигу под називом „Обликовање у Србијиˮкоја је представљала пресек тада актуелног стваралаштва у домену примењене уметности и дизајна на простору целе Србије.

Академија примењених уметности у Београду мења званични назив који носи од оснивања 1948. године у Факултет примењених уметности у Београду. У овојинституцији радило је и неколико професора пореклом из Војводине који су били важни и за развој примењене уметности и дизајна на тлу Војводине. Иван Табаковић предавао је на Одсеку за керамику и текстил, Михајло С. Петров на Одсеку за графику, док је Основе ликовног обликовања предавао Драгослав Стојановић Сип.

У оквиру манифестације „Дани културе Војводине у Београдуˮ, од 10. до 18. октобра, у простору Народне библиотеке Србије одржана је изложба „Савремена уникатна керамика Војводинеˮ.

1974.
ФОРМА 5 (21. септембар – 10. новембар), просторије Школе „Ђорђе Натошевићˮ, Нови Сад. У оквиру прославе десетогодишњице Удружења уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ), уз учешће Друштва архитеката Новог Сада и Секције за хортикултуру DIT-а одржано је неколико манифестација: ФОРМА 5, изложба „Савремена примењена уметност, дизајн и архитектура Војводинеˮ у Приштини (16‒26. децембар), изложба радова умрлих чланова (5‒20. новембар), свечана јубиларна скупштина (8. новембар) и симпозијум о дизајну (9. новембар).

Изложба „Иза првог углаˮ чланова отворена је 16. децембра.

Основана је Академија уметности у Новом Саду. Године 1992. покренут је студијски програм Графичке комуникације, а 2002. Нови ликовни медији и Фотографија.

У Штутгарту је од 9. септембра до 6. октобра одржана изложба „Design in Jugoslawienˮ у оквиру „Југословенске недељеˮ.

Други тријенале керамике одржан је у Суботици и Београду, пошто се као коорганизатор прикључио Музеј примењене уметности из Београда.

1975.
Последњег дана марта одржана је седница Савета „Дизајн центраˮ у Београду. У циљу афирмације доброг дизајна у југословенској привреди Савет „Дизајн центраˮ је прихватио предлог да се на пригодним привредним манифестацијама у земљи додељују признања радним организацијама у облику Дипломе „Добар дизајнˮ.

Додељивање признања почело је на 16. међународном сајму технике у Београду и 39. међународном сајму пољопривреде у Новом Саду. За време Пролећног велесајма у Загребу, 22. априла, одржана је Скупштина Заједнице за унапређење дизајна уз присуство представника УПИДИВ-а.

У Културном центру Београда одржана је изложба „Дизајн у Србијиˮ. Отворена је изложба војвођанске керамике у Аранђеловцу.

1976.
У сарадњи са Туристичким савезом Општине Нови Сад, у оквиру манифестације „Бранково колоˮ,организована је продајна изложба предмета уметника примењених уметности и дизајна Војводине (данашњи УПИДИВ). Изложба је трајала од 4. до 11. септембра.

На Јесењем велесајму у Загребу, 13. септембра, одржана је манифестација „Дани југословенске индустрије стакла и керамикеˮ. Од војвођанских предузећа Диплому „Добар дизајнˮ добило је предузеће ИГМ „Тоза Марковићˮ из Кикинде за дизајн керамичких плочица ауторке Марине Сујетове Костић.

1977.
ФОРМА 6 (20. октобар – 25. новембар), „Студио Мˮ, Нови Сад.

Завршено је ликовно опремање Текстилног комбината „Дунавˮ у Челареву. У овом великом пројекту су учествовали бројни аутори, чланови УПИДИВ-а и УЛУВ-а. Тада су пословни простор и круг ове фабрике, те оближњи мотел „Дунавˮ ликовно оплемењени бројним таписеријама, витражима, скулптурама, цртежима, уметничком керамиком и ликовним апликацијама од бакра.

Трећи тријенале керамике у Суботици и Београду одвија се под новим именом – Трећи тријенале југословенске керамике у Београду и Суботици.

Изложба „Поруке из примењене уметности и дизајна Новог Садаˮодржана је у Дому омладине у Београду од 7. до 14. новембра. Уз отварање изложбе одржана је и модна ревија радне одеће креаторке Анамарије Михајловић. Изложба је приређена у оквиру манифестације „Новосадски дани у Београдуˮ.

Изложба „Насмејани дан ’77ˮодржана је у Новом Саду, а изложба „Поруке ’77ˮ у Сарајеву.

1978.
Од 10. до 19. фебруара на Београдском сајму одржана је изложба „Дизајн у Србији ’78 – од идеје до реализацијеˮ. Изложбу је организовало Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије у сарадњи са Привредном комором Србије и Београдским сајмом, с циљем да се јавности представе дизајнерски резултати савремене српске индустрије. Са истим задатком организована је и изложба „Дизајн у Србији ’80ˮ.

Одржана је изложба „Порукеˮу Марибору.

1979.
ФОРМА 7 (26. октобар –25. новембар), Галерија „Лазар Возаревићˮ, Сремска Митровица.

1980.
Манифестација „Дани војвођанске културеˮу Паризу одржана је у организацији УПИДИВ-а.

Током јула и августа одржана је продајна изложба уникатних радова чланова УПИДИВ-а под називом „Уникат ’80ˮ. Изложба се одвијала у Салону УПИДИВ-а.

1981.
ФОРМА 8 (16‒26. новембар), СПЦ „Војводинаˮ, Нови Сад. Од 19. марта до 15. маја, одвијала се манифестација „Дани војвођанске културе у Бечуˮ. Један од организатора био је и УПИДИВ.

Од 14. до 26. априла одржано је 36. светско првенство у стоном тенису у Новом Саду (СПЕНС). Због потреба првенства покренута је велика инфраструктурна обнова старог градског језгра, реконструкција јавних зграда и изградња пратећих објеката. Свечано је отворена зграда Српског народног позоришта и пуштен је у саобраћај нови градски Мост слободе. За јавност је отворена новоизграђена зграда Спортског и пословног центра „Војводинаˮ (СПЦ „Војводинаˮ, тада прозван „град у градуˮ). За потребе СПЕНС-а реконструисани су хотели „Варадинˮ, „Путникˮ и „Војводинаˮ, изграђен је Хотел „Нови Садˮ, а дограђен је Хотел „Паркˮ. По међудржавном уговору између Југославије и Кине отворен је кинески ресторан „Сечуанˮ. Нови Сад је тада постао препознатљив по исликаним бочним фасадама на старим кућама, на које су аплициране рекламе многих југословенских фирми. На ликовном опремању већине ових објеката и на изради пратећих материјала за ову манифестацију ангажовани су и бројни чланови УПИДИВ-а.

1982.
На Петроварадинској тврђави одржане су „Игре са сунцемˮ. Манифестацију је основао Културни центар Новог Сада. Програм је био сачињен од изложби, драмских представа, перформанса и концерата.

1983.
ФОРМА 9 (14‒26. новембар), СПЦ „Војводинаˮ, Нови Сад.

Од 24. новембра до 10. децембра у Галерији „Ликовни сусретˮ у Суботици одржана је „Изложба ликовних и примењених уметника Суботицеˮ, чланова УПИДИВ-а и УЛУВ-а.

1985.
ФОРМА 10 (14–28. децембар), СПЦ „Војводинаˮ, Нови Сад.

УПИДИВ издао књигу Миодраг Миша Недељковић: Монографија поводом ретроспективе 1955‒1985.

1986.
Озваничено је име Школа за дизајн „Богдан Шупутˮ у Новом Саду. Школа је основана 1948. године као Школа за примењену уметност.

У галерији Агенције за ликовну и примењену уметност у Кикинди основана је „Терраˮ.

1988.
У Галерији „Формаˮ од 6. до 16. јуна одржана је изложба НС илустрација: Димитров, Јеринић, Јолер, Педовић, Просеник.

1989.
ФОРМА 11 (3–24. новембар), Српско народно позориште, Нови Сад.

1991.
ФОРМА 12 (5. октобар – 5. новембар), Музеј Војводине, Нови Сад.

1992.
Музеј Војводине у Новом Саду добио данашње име, а основан је у Пешти 1847. Више пута у својој историји био је домаћин бијеналне изложбе УПИДИВ-а: ФОРМА.

1994.
ФОРМА 13 (4–23. новембар), СПЦ „Војводинаˮ, Нови Сад.

Издата је монографија Тридесет година Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводинеи Адресар.

1996.
ФОРМА 14 (4–30. октобар), Српско народно позориште, Нови Сад; „Ликовни сусретˮ, Суботица; Градски музеј, Кикинда; Галерија „Лазар Возаревићˮ, Сремска Митровица.

1997.
УПИДИВ је издао публикацију Заштита ауторских права и накнаде за дела примењених уметности и дизајна.

1998.
ФОРМА 15 (10–25. децембар), СПЦ „Војводинаˮ, Нови Сад; „Ликовни сусретˮ, Суботица.

УПИДИВ излаже на Новосадском сајму у оквиру „Амбијенте ’98ˮ, међународне изложбе намештаја и опреме.

1999.
Основан је Департман за графичко инжењерство и дизајн на Факултету техничких наука у Новом Саду (ГРИД). Први симпозијум графичког инжењерства и дизајна ГРИД одржан је 2002.

2000.
ФОРМА 16 (3–20. октобар), СПЦ „Војводинаˮ, Нови Сад; Народни музеј, Кикинда; Галерија „Ликовни сусретˮ, Суботица; Галерија ликовне умјетности Републике Српске, Бања Лука. Прво „Интернет вечеˮ одржано је 24. јануара. Манифестација се редовно одвијала четири године и њен циљ је била популаризација нових технологија.

2002.
ФОРМА 17 (24. октобар – 8. новембар), Музеј Војводине, Нови Сад; (21. јануар – 21. фебруар) „Ликовни сусрет”, Суботица. Поводом ФОРМЕ 17 на Новосадском сајму је, у оквиру манифестације „GRAF BIROˮ, одржана изложба „Знак ’88–2002ˮ. У оквиру изложбе изложена су решења заштитних знакова које су чланови УПИДИВ-а реализовали од 1988. до 2002. године.

Издата је трилогија Знаковито. На припреми материјала за ову књигу учествовао је и УПИДИВ.

2003.
Од 3. до 24. јуна у Галерији „Формаˮ одржана је групна изложба илустрација за децу чланова УПИДИВ-а.

2004.
ФОРМА 18 (4–14. новембар), Музеј Војводине, Нови Сад.

2006.
ФОРМА 19 (новембар) Музеј Војводине, Нови Сад.

2009.
ФОРМА 20 (16–31. јануар), Музеј Војводине, Нови Сад.

2011.
ФОРМА 21 (28. април –15. мај), Музеј Војводине, Нови Сад.

УПИДИВ добија статус репрезентативног удружења укултури у Републици Србији.

2014.
ФОРМА 22 (2–10. децембар), хол зграде Покрајинске владе Војводине, Нови Сад.

Издата је монографија УПИДИВ 50 година: На раменима великана.

Изложба УПИДИВ 50 година: „На раменима великана” (23. децембар 2014 ‒ 12. јануар 2015) у излагачким просторима централне зграде Универзитета у Новом Саду.

Издата је књига Атлас ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије ‒ 21. век.

2015.
Изложба УПИДИВ 50 година: „На раменима великана” (30. октобар ‒ 15. новембар) у Великој галерији Културног центра Вршац.

2017.
Издат је други том монографије УПИДИВ 50 година ‒ 50 година примењених уметности у Војводини.

2019.
ФОРМА 23 (10‒20. децембар), Архив Војводине, Нови Сад.

У оквиру јавног позива „Публика у фокусуˮ, који је са циљем развоја публике покренула Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”, развијен је пројекат „Шетња кроз историју дизајна у Војводини (1945‒1985)ˮкоји низом предавања, радионица и излагачких активности тематизује појаву и развој индустријског и графичког дизајна на тлу Војводине од краја Другог светског рата до средине осамдесетих година прошлог века. Носилац пројекта је Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у партнерству са Удружењем ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ).

2020.
Јесења изложба УПИДИВ-а (9‒27. новембар), Архив Војводине, Нови Сад.

Издата је монографија Продукција УПИДИВ-а 2014‒2020.

2021.
ФОРМА 24 (9‒25. новембар), Архив Војводине, Нови Сад.

Здравко Рајчетић
Здравко Рајчетић 
Кустос (УПИДИВ)

Докторирао на Универзитету уметности у Београду, бави се научним истраживањима из области теорије уметности и медија. Ствара и излаже своја дела из области уметничке керамике, ликовне синтезе и графичког дизајна. Члан је УПИДИВ-а од 1996. године

Ненад С. Лазић
Ненад С. Лазић
Графички дизајнер (УПИДИВ)

Дипломирао на Академији уметности у Новом Саду, више од двадесет година активно ствара и излаже своја дела из области графичког дизајна и визуелне уметности. Члан је УПИДИВ-а од 1997. године

252 године ууметности у Војводини
Пројекат:

252 година уметности
Стратегија сећања 
Из историје уметничких удружења Војводине

Линкови:

Site was designed with Mobirise website themes