МСУВ

Музеј савремене уметности 
Војводине / МСУВ

Дунавска 37, Нови Сад
+381 (0) 21 526 634,
fax: +381 (0) 21 661 3526

Музеј савремене уметности Војводине основан је 1966. године, а са излагачком и издавачком делатношћу започиње се 1969. Организовано је близу 400 изложби, публиковано преко 300 самосталних издања, каталога, студија и књига које говоре о континуираном, вишедеценијском деловању на праћењу, прикупљању, излагању и чувању дела савремене уметности Војводине, Србије и регије. Реализован је велики број самосталних и монографских изложби актера домаће уметничке сцене друге половине протеклог века, као и већи број студијских, програмских и колективних изложби, а у исто време Музеј је угостио позната имена савремене регионалне и светске уметничке сцене. 

МСУВ негује музеолошко-истраживачки приступ у чувању и изложбеној презентацији дела савремене уметности друге половине 20. и 21. века, повезујући локалну уметничку сцену са интернационалном. У музејском фонду налазе се уметничке збирке слика, скулптура, објеката и инсталација, графика и цртежа, концептуалне уметности, филма, видеа и фотографије, интермедијских и дигиталних радова, архитектуре, урбанизма, плаката и графичког дизајна у Војводини и Србији, као и дела регионалних и иностраних уметника, уметница и уметничких група. Поред тога, Музеј има и богату библиотеку и хемеротеку, прикупља, систематизује и чува досијеа уметника и архитеката, као и документарно-архивску грађу о свим протагонистима и појавама релевантним за историју уметности Војводине.

МСУВ је усмерен ка системском проучавању и ревалоризацији историје уметности у Војводини, Србији и регији, кроз студијске, проблемске, ретроспективне и монографске пројекте којима се кроз нове приступе и методе рада афирмишу значајне историјске уметничке појаве и личности, уз истовремени континуирани рад на едукацији публике. Поред успостављања контаката и сарадње са многим институцијама из земље, региона и ширег интернационалног простора, Музеј афирмише различите приступе, маргиналне или алтернативне токове из уметничке прошлости, уз истовремени подстицај савремене продукције и праксе ангажовањем актера кроз тематске и самосталне изложбе, акције, говорне програме, радионице, филмске пројекције, музичке и сценске догађаје намењене стручној и широј јавности.

Влладимир Митровић
Владимир Митровић
Кустос (МСУВ)

Историчар уметности, виши кустос Музеја савремене уметности Војводине, са више од тридесет година активне ауторске и кустоске праксе.
Члан је УПИДИВ-а од 1996. године

252 године ууметности у Војводини
Пројекат:

252 година уметности
Стратегија сећања 
Из историје уметничких удружења Војводине

Линкови:

Start a free website - Click now